Vliegschema

Startcapaciteit vanaf 11-07-2022 o.b.v. DDWV NijAC
Persoonlijk inschrijven  tot en met 16-07-2022 tot 18:00 uur
Openingsbriefing  16-07-2022 om 20:00
Eerste opdrachtdag : 17 juli-2022
BBQ   T.B.A.
Laatste opdrachtdag  23-07-2022
Prijsuitreiking 23-07-2022
Eindfeest na de prijsuitreiking

 

Tarieven

Inschrijfgeld   175,00 / 125,00 (junioren < 25 jaar)
Kabeltarief   22,00, per start is één keer onderuitzakken op dezelfde dag inclusief.
Gemonteerde stalling per dag (indien plek beschikbaar)  12,00
Camping incl. electriciteit (p.p.p.n.)   8,00
Camping < 12 jaar (p.p.p.n.)   5,50

Buiten mededinging

Deelname buiten mededinging is alleen mogelijk met toestemming vooraf van de leiding. Graag uiterlijk de avond ervoor (voor 18.00 uur) aanmelden bij de wedstrijdleiding per whatsapp op nummer 06-42662982.

Alleen gezagvoerders die aan de deelname-eisen voldoen kunnen buiten mededinging meevliegen.